کوله پشتی

713 کالا

 • کوله پشتی مدل UNDER ARMOUR UA1261825-013
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل UNDER ARMOUR UA1261825-013

  1,220,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…
 • کوله پشتی مدل DEFACTO L4495AZ19SMNV100
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل DEFACTO L4495AZ19SMNV100

  383,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…
 • کوله پشتی مدل DEFACTO L4671AZ19SMBK23
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل DEFACTO L4671AZ19SMBK23

  223,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…
 • کوله پشتی مدل DEFACTO L4488AZ19SMBK21
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل DEFACTO L4488AZ19SMBK21

  383,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…
 • کوله پشتی مدل DEFACTO L4494AZ19SMNV2
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل DEFACTO L4494AZ19SMNV2

  383,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…
 • کوله پشتی مدل ADIDAS BC2250
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل ADIDAS BC2250

  1,525,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…
 • کوله پشتی مدل ADIDAS CG0518
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل ADIDAS CG0518

  518,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…
 • کوله پشتی مدل ADIDAS S19826
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل ADIDAS S19826

  602,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…
 • کوله پشتی مدل ADIDAS AX6631
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل ADIDAS AX6631

  1,008,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…
 • کوله پشتی مدل ADIDAS AY5098
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل ADIDAS AY5098

  557,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…
 • کوله پشتی مدل ADIDAS CW0634
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل ADIDAS CW0634

  1,097,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…
 • کوله پشتی مدل ADIDAS BQ8107
  ناموجــود

  کوله پشتی مدل ADIDAS BQ8107

  691,000 تومان
  خرید اینترنتی کوله پشتی و کیف لپ تاپ پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود…

خرید اینترنتی کوله پشتی

کوله پشتی ، پیش از وجود کوله‌پشتی، حمل کتاب‌ها و وسایل دانش‌آموزان به وسیله‌ی دست انجام می‌گرفت؛ کوهنوردان نیز به سختی ابزار و وسایل کوهونوردی‌شان را تا قله‌ی کوه حمل می‌کردند؛ ولی اکنون کوله‌پشتی موجب شده است تا بسیاری از افراد به راحتی وسایل خود را حمل کنند. هنگام خرید لوازمی که برای آن‌ها هزینه‌ی بالایی می‌پردازید جوانب نگهداری و امنیت را نیز مد نظر داشته باشید. از جمله ملزومات امنیت لپتاپ‌ها می‌توان به کیف‌‌ لپ تاپ مخصوص آن که وظیفه‌اش حفاظت از لپتاپ است اشاره نمود.

 • کوله پشتی  دانشجویی و مدرسه

هر کدام از دانشجویان لااقل نیازمند به یک کیف دانشجویی‌اند تا وسایل، لپتاپ و کتاب دانشگاهشان را به راحتی جابه‌جا نمایند؛ البته نکته‌ی مهمی که دانشجویان زمان خرید کوله‌پشتی می‌بایست به آن دقت داشته باشند سبکی کوله‌پشتی‌شان می‌باشد.

 • کوله پشتی کوهنوردی و مسافرتی

راحتی در سفرها در اولویت قرار دارد و بهتر است که کوله‌پشتی‌های سفری استفاده شود تا وسایل مورد نیاز سفر را درونش جای داد. طبیعت گردهای حرفه‌ای و کوهنوردان بایستی کوله‌پشتی‌ با کیفیت و سبک برای سفر داشته باشند تا بشود کیسه‌های خواب خودشان را درون کوله‌های‌شان جا دهند تا با آرامش خاطر به کمپینگ و تفریحاتشان به فضاهای سبز و طبیعت سفر نمایند.

 • کوله پشتی هولوگرامی

زیبایی این کوله‌ها متغیر بودن رنگ‌ زمان منعکس شدن نورهاست. در اصل هولوگرام تصویری‌ست با سه بُعد که به وسیله‌ی لیزر برچسبی شکل ساخته می‌شود، می‌توان روی گونه‌های مختلف کوله‌پشتی از آن بهره برد. گاهی پارچه‌هایی که برای این‌ گونه کوله‌پشتی‌ها استفاده می‌نماید مقاومت است. پوسیده هم نمی‌گردد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها